Appartementen en studio's te Eeklo

Twee nieuw te bouwen residenties, met appartementen, studio’s en ondergrondse garages.

Ligging

Het te ontwikkelen perceel ligt langs de Genstesteenweg, waar een mix te vinden is aan open, halfopen en gesloten bebouwingen. Het ligt tevens binnen de grenzen van het RUP woonuitbreidingsgebied Guldensporenstraat.

Project

Bij de ontwikkeling van het ontwerp wordt nadruk gelegd op een hoge leefkwaliteit, waarbij er centraal tussen de 2 nieuwe meergezinswoningen een open en groene semi-publieke ruimte ontstaat en kleinere privé-tuinen bij de nieuw ontworpen entiteiten op het gelijkvloers.

Naast het zoveel mogelijk behouden van de bestaande groenstructuur, zal langs de zijdelingse perceelsgrenzen en op dit binnengebied aanvullende beplanting worden voorzien, zodoende de groenbuffer naar de aangrenzende percelen ter versterken en de verschillende woonentiteiten maximaal kunnen genieten van het zicht op deze centrale groenzone.

De achterliggende zone ‘gemend open ruimte’, zal worden ingericht als collectief te gebruiken groen, waarin bijvoorbeeld speelruimte met een wadi zal worden aangelegd voor jonge gezinnen, maar tevens een moestuin kan voorzien worden zodat ook oudere mensen kwalitatief kunnen genieten van deze gemeenschappelijke groenzone.

 

 

Bekijk de plannen in hoge resolutie

Nog geen plannen beschikbaar

Details

Gentsesteenweg
9900 Eeklo